Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
ARchiwum sklep
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator

Hit  Opłaty krajowe - 2003 rok

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Stowarzyszenie PZW
Data:19.11.02 11:09
Czytano:7638

Uchwała Nr 26
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 26 października 2002 r.

w sprawie składek członkowskich i innych opłat na 2003 r.


Na podstawie § 29, pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Wysokość obowiązującej w 2003 r. organizacyjnej składki członkowskiej, wpisowego oraz innych składek krajowych i opłat członkowskich, określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1.
2. Zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składce i innych opłatach członkowskich, zawiera załącznik Nr 2.

§ 2

1. Wysokość okręgowych składek członkowskich rocznych i okresowych, przeznaczonych na zagospodarowanie i ochronę wód, uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada 2002 r. wraz z ustaleniem zakresu i zasad stosowania ulg i zwolnień w tych składkach, o których mowa w § 9 ust.3 Statutu PZW oraz w rozdz.IV, ust.6 uchwały programowej XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
2. Zarządy okręgów działające na obszarze tego samego województwa:
1) uzgodnią miedzy sobą wysokość składek okręgowych, przyjmując za podstawę koszty prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej,
2) zawrą porozumienie umożliwiające swobodny dostęp zamieszkałym tam członkom PZW do wędkowania bez dodatkowych obciążeń w obrębie tego porozumienia, wraz z określeniem ewentualnych przepływów środków ze składek pomiędzy tymi okręgami, jeśli nakłady na prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w sposób istotny różnią się z racji droższej formy użytkowania wód i zwiększonej presji wędkarskiej.
3. Zasady i tryb zawierania przedmiotowych porozumień reguluje uchwała Nr 73 Zarządu Głównego PZW z dnia 2 września 1995 roku. Porozumienia mogą przewidywać arbitraż Zarządu Głównego PZW w razie postania kwestii spornych.

§ 3

1. Wzorem lat poprzednich, członkowie PZW za wędkowanie w wodach nizinnych PZW na terenie całego kraju, określonych w ust.2 wnoszą krajową składkę stanowiącą uzupełnienie do okręgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, w wysokości 100 zł rocznie.

2. Wykaz wód nizinnych udostępnionych do wędkowania na podstawie składki krajowej podlega ogłoszeniu w formie komunikatu ZG PZW do końca grudnia 2002 roku. Komunikat zamieszczą: Biuletyn Wędkarski, Wiadomości Wędkarskie i inne czasopisma wydawane przez niektóre zarządy okręgów. Zostanie też podany do wiadomości drogą służbową do zarządów okręgów i zarządów kół.
3. Do składki krajowej nie mają zastosowania ulgi i zwolnienia, o których mowa w załączniku Nr 2, z wyłączeniem Honorowych Członków PZW i członków uczestników PZW.

4. Przychody ze składki krajowej podlegają repartycji do okręgów, proporcjonalnie do zgłoszonego i udostępnionego terenu wód nizinnych do wędkowania.


§ 4

1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Rucianem-Nidzie, zwane dalej Gospodarstwem, prowadzące gospodarkę rybacką i wędkarską na wodach dzierżawionych od Agencji WRSP i na wodach użytkowanych na podstawie pozwoleń wodno-prawnych, za udostępnienie tych wód do wędkowania, pobiera opłaty za wędkowanie.
2. Wysokość tych opłat w ujęciu rocznym i okresowym, w podziale na członków PZW i osoby nie zrzeszone oraz na wody powszechnie dostępne i na łowiska specjalne, określa tabela stanowiąca załącznik Nr 3.
3. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania przez Gospodarstwo, z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW, uprawnione do wędkowania, wnoszą opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączników - 4

Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW
Andrzej Szewczyk Eugeniusz GrabowskiZałacznik Nr 1


Tabela składek członkowskich
i innych opłat członkowskich w 2003 roku


Lp. Rodzaj świadczenia Wysokość kwotowa w zł.
1.Składka członkowska50,-
2. Składka członkowska ulgowa 25% dla odznaczonych srebrną odznaką PZW po dniu 27 października 2001 r. 37,-
3. Składka członkowska ulgowa 50% dla :
 • odznaczonych srebrną odznaką przed 27 października 2001 r.,
 • odznaczonych złotą odznaką PZW,
 • młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat oraz żołnierze służby zasadniczej,
 • osoby po ukończeniu 65 lat
25,-
4.Składka członkowska ulgowa 75% :
 • odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami,
 • członek uczestnik do lat 16
12,-
5.Wpisowe:
 • członka zwyczajnego
 • członka uczestnika

25,-
12,-
6.Legitymacja członkowska 5,-

Dane uzupełniające:
 1. Składka krajowa uzupełniająca składkę okręgową, uprawniającą do wędkowania na wodach nizinnych PZW w całym kraju wg ogłoszonego wykazu wynosi 100 zł.
 2. Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
 3. Opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają i podają do wiadomości starostwa za pośrednictwem zarządów okręgów.Załącznik Nr 2

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce i innych opłatach członkowskich w 2003 r.1. Składkę członkowską uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Członek uczestnik wnoszący składkę okręgową uprawniony jest do wędkowania na wodach nizinnych w całym kraju, bez dopłaty zwanej składką krajową. Ulga w składce członkowskiej członka uczestnika wynosi 75%.

2. Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14-tu, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW.

3. Honorowi Członkowie PZW zgodnie z § 9, ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszelkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji.

4. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat, posiadający legitymacje szkolne lub studenckie albo dokumenty potwierdzające odbywanie zasadniczej służby wojskowej, są uprawnieni do 50% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

5. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

6. Członkowie PZW odznaczeni przed 27 października 2001 r. srebrną odznaką PZW oraz złotą odznaką PZW, zarówno przed jak i po 27 października 2001 r., korzystają z 50% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

7. Członkowie PZW odznaczeni po 27 października 2001 r. srebrną odznaką PZW korzystają z 25% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

8. Członkowie PZW w wieku powyżej 65 lat korzystają z 50% ulgi w członkowskiej składce organizacyjnej.

9. O uldze w składce okręgowej w odniesieniu do członków uczestników oraz członków PZW wymienionych w punktach 4 do 8 decyduje właściwy zarząd okręgu na podstawie uchwały.

10. Nie objęte są ulgami składki okręgowe okresowe oraz składka krajowa uzupełniająca do okręgowej za wyjątkiem honorowych członków PZW i członków uczestników.


Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
(od redkacji - opunlikujemy niebawem).

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
ciekawe....
Marek Kaczmarczyk 19.11.02 15:13
... ile poczekamy na komunikaty okręgów i informacje o porozumieniach......
     Odp: ciekawe....
Ryszard Siejakowski 19.11.02 16:07
    
Normalnie jak to bywa co roku, do kwietnia. Ciekawy jest wzrost dopłaty na wody krajowe. Po takim wzroście to w Okregach przywalą co najmniej tyle samo, a zwłaszcza w Toruniu i Bydgoszczy.
RS.
         Odp: ciekawe....
Dariusz Siwerd 25.11.02 13:56
        
No muszę przyznać, że Toruń i Bydgoszcz uwinęły się z porozumieniem i cenami szybko. Wygląda to nawet przyzwoicie i w porównaniu z rokiem ubiegłym bedę miał "przyjemność" wędkować za rozsądne pieniądze w obu okręgach (a nawet w okręgu Włocławek). W tym roku zbojkotowałem mój rodzimy, zdzierczy okręg toruński i jeździłem na rybki na wody okręgu bydgoskiego (nie ukrywam z powodzeniem). Być może takich jak ja było wielu.
         Odp: ciekawe....
Artur Słabik 20.11.02 08:25
        
Może wcześniej? Trzeba czekać.....Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Przynęty wędkarskie