Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 2
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator

Hit  POROZUMIENIE

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Stowarzyszenie PZW
Data:28.3.02 11:16
Czytano:4339

Porozumienie

NIEMIECKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
z POLSKIM ZWIĄZKIEM WĘDKARSKIM

w sprawie wzajemnego wędkowania.Logo Stowarzyszenia PZW
Niemiecki Związek Wędkarski /DAV e.V/ i Polski Związek Wędkarski /PZW/ łączy od wielu lat przyjacielska współpraca. W okresie zbliżania się narodów Europy, poszukiwania aktualnych obecnie i w przyszłości odpowiedzi na istotne pytania z dziedziny ekologii, przedstawiciele obu Związków chcą skutecznie reprezentować interesy swoich członków w utrzymaniu i tworzeniu możliwości i warunków do wędkowania, zgodnie z obowiązującym prawem danego kraju, jak też współpracować w utrzymaniu i ochronie środowiska, szczególnie zbiorników wodnych i rezerwatów z ich ichtiofauną i innymi gatunkami zwierząt, a także roślinnością.
Nasze Związki widzą w tym zakresie szczególne znaczenie rozszerzania możliwości współpracy, w tym wędkowania.
Realizując powyższe założenia, jednostki organizacyjne DAV e.V. i PZW:
Landesanglerverband Brandenburg e.V. im Deutschen Anglerverband e.V., Okręg Toruń, ZO ZIelona Gora, ZO Gorzów, ZO Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Rybackie Ruciane Nida, zawierają niniejsze Porozumienie.


§ 1

Udzielenie zezwolenia na wędkowanie

Niżej podpisani zobowiązują się do wzajemnego uznawania członkostwa związków wędkarskich i do wystawiania na życzenie ich członkom zezwolenia na wędkowanie w użytkowanych przez nich wodach. Podstawą udzielania zezwolenia stanowią w każdym przypadku: dokument tożsamości, dokument stwierdzający aktualne członkostwo w Związku i ważne zezwolenie na wędkowanie obowiązujące we własnym kraju. Członkowie PZW są zobowiązani posiadać niemiecką kartę wędkarską.


§ 2

Zakres obowiązywania zezwoleń

Ważność zezwolenia wędkarskiego obejmuje wyłącznie wody będące w użytkowaniu Związku danego kraju i których aktualny wykaz zostanie przekazany organizacjom wędkarskim będącym w porozumieniu. Obowiązek znajomości odnośnie zbiorników wodnych, udostępnionych do wędkowania spoczywa na wędkarzu.
Wody krainy pstrąga i lipienia udostępnione są na specjalnych warunkach, obowiązujących w danym kraju osobom, posiadającym zezwolenia na wędkowanie na tych wodach w cenie 50% wyższej od zezwoleń na wody nizinne.

§ 3

Przepisy wędkarskie

Uprawnienie do wędkowania musi być zgodne z przepisami państwowymi i wewnętrznymi Związku kraju gospodarza. Wędkarz przyjezdny winien zapoznać się z obowiązującymi miejscowymi przepisami. Obowiązujące, aktualizowane przepisy będą wymieniane pomiędzy krajami i udostępniane zainteresowanym. Wykroczenia skutkują w natychmiastowym
nieodwołalnym wstrzymaniu zezwolenia na wędkowanie. Odnośnie przepisów kodeksu cywilnego i karnego - obowiązują one na zasadach ogólnych.

§ 4

Uprawnienia do wędkowania

Obydwa związki partnerskie wydają wspólne dwujęzyczne zezwolenia wędkarskie. Jest ono ważne łącznie z dokumentem własnego kraju, potwierdzającym uiszczenie składki rocznej.

§ 5

Prowadzenie dokumentacji

Prowadzenie dokumentacji wydawanych zezwoleń obliguje do odpowiedniej rejestracji zezwoleń i nadania numeru bieżącego.
Wszystkie zezwolenia na wędkowanie mają być rozprowadzane poprzez punkty sprzedaży oddziałów związków. Funkcję koordynatora przejmuje Okręg Toruń. Pobiera on 5% od wpływu ze sprzedaży zezwoleń. Wędkarze PZW wykupują zezwolenia na wędkowanie w biurach LAV e.V.Brandenburd. /Wykaz adresów biur stanowi załącznik do porozumienia/.

§ 6

Podział dochodów z opłat

Dochody z opłat ze sprzedaży zezwoleń na wędkowanie dzielone będą między obu Związkami proporcjonalnie do ilości sprzedanych zezwoleń.
Dochody ze sprzedaży wędkarzom z Niemiec przekazywane będą okręgom PZW, dochody ze sprzedaży wędkarzom z Polski przekazywane będą do LAV e.V.Brandenburg.


§ 7

Wykorzystanie środków z opłat

Wszystkie dochody, wynikające z rozprowadzania w obu krajach zezwoleń na wędkowanie, mają zostać wykorzystane wyłącznie na cele zarybieniowe, wspólne programy czynnej ochrony i ichtiofauny.


§ 8

Kształtowanie ceny

W celu umożliwienia wielu członkom Związków wędkowania, turystyki wędkarskiej, umożliwienia osobistego poznania się rodzin wędkarskich nad wodami, kształtowania przyjaznej dla cudzoziemców, otwartej na Europę atmosfery w naszych krajach, ceny zezwoleń wędkarskich winny być kształtowane odpowiednio do możliwości i warunków socjalnych zainteresowanych. Ceny będą corocznie uzgadniane pomiędzy Związkami. Opłata za rok wynosi 50 Euro, z tym że na rok 2002 ustala się obniżkę w wysokości 50% opłaty rocznej i wynosi ona 25 Euro za cały rok oraz 10 Euro za 3 dni i 5 Euro za 1 dzień. Osoby nie zrzeszone w DAV e.V. - opłacają 125 Euro za cały rok.

§ 9

Okres obowiązywania Porozumień

1. Porozumienie zostaje zawarte na 2 lata, począwszy od 01.01.2002. Przedłużane będzie automatycznie na rok następny, jeżeli nie zostanie przez partnera wypowiedziane pisemnie w terminie 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.
2. Partnerzy zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia porozumienia, jeżeli kontynuowanie jego będzie uniemożliwione przez prawodawstwo państwowe danego kraju.

§ 10

Pozostałe uregulowania

1. Niniejsze porozumienie może zostać poszerzone na inne jednostki organizacyjne Związków. Jednak rozszerzenie zależne jest od zgody wszystkich uczestników aktualnie będących w Porozumieniu.
2. Wszelkie oświadczenia oraz zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszego Porozumienia dokonywane będą pisemnie.
3. Nieskuteczność któregoś z postanowień Porozumienia nie narusza skuteczności pozostałych. Partnerzy zobowiązują się, że w razie wystąpienia takiego przypadku do zastąpienia takiego uregulowania postanowieniem prawnie skutecznym, możliwie bliskim zamiarom stron podpisujących. To samo dotyczy przypadku wystąpienia jakichkolwiek luk nieprzewidzianych teraz w Porozumieniu.
4. Niniejsze Porozumienie sporządzono w języku niemieckim i polskim w 6 egzemplarzach.
5. Strona polska ustala podział środków z opłat za wędkowanie w następujący sposób : ZO w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze proporcjonalnie do powierzchni udostępnionych wód przy zastosowaniu współczynnika 1,3, a ZO Toruń i PGRyb Ruciane Nida ze współczynnikiem 1,0.

podpisy

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Brak komentarzy.


Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: eZ publish to nowoczesny i wydajny wzorzec projektowy - CMF (Content Management Framework). OpenSource CMS Kod źródłowy dostępny jest na zasadach nieodpłatnych licencji GNU GPL