Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 2
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator

Hit  Opłaty krajowe - 2002

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Stowarzyszenie PZW
Data:20.3.02 14:02
Czytano:7899

Uchwała Nr 1

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 26 października 2001 roku

w sprawie składek i innych opłat członkowskich na 2002 r.


Na podstawie § 29, pkt.8 statutu PZW uchwala się, co następuje :Logo Stowarzyszenia PZW


§ 1

1. Wysokość obowiązującej w 2002 roku organizacyjnej składki członkowskiej, wpisowego oraz innych składek krajowych, określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1.
2. Zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składce i innych opłatach członkowskich zawiera załącznik Nr 2.

§ 2

1. Wysokość okręgowych składek członkowskich, rocznych i okresowych, przeznaczonych na ochronę i zagospodarowanie wód, uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada 2001 roku wraz z ustaleniem zakresu i zasad stosowania ulg i zwolnień w tych składkach, z uwzględnieniem § 9 ust. 3 Statutu PZW oraz rozdz. IV pkt. 6 uchwały programowej XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
2. Zarządy okręgów działające na obszarze tego samego województwa:
1) uzgodnią wzajemnie wysokość składek okręgowych, przyjmując za podstawę kalkulacyjne koszty prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej,
2) zawrą regionalne porozumienia umożliwiające między innymi swobodny dostęp zamieszkałym tam członkom PZW do wędkowania w obrębie działającego porozumienia.
3. Zasady i tryb zawierania przedmiotowych porozumień reguluje uchwała Nr 73 Zarządu Głównego PZW z 2 września 1995 roku. Porozumienia mogą przewidywać arbitraż Zarządu Głównego PZW w razie powstania kwestii spornych.

§ 3

1. W celu zapewnienia warunków do wędkowania w wodach nizinnych PZW w całym kraju, ustanawia się krajową składkę członkowską stanowiącą uzupełnienie do okręgowej składki członkowskiej, w wysokości 60 zł rocznie, zwaną dalej składką krajową na ochronę i zagospodarowanie wód.
2. Wykaz wód nizinnych udostępnionych do wędkowania na podstawie składki krajowej podlega podaniu do wiadomości zarządom okręgów i kół w formie komunikatu ZG PZW do końca grudnia 2001 roku. Komunikat zamieszczą również : Biuletyn Wędkarski, Wiadomości Wędkarskie oraz inne czasopisma wydawane przez zarządy okręgów.
3. Do składki krajowej nie mają zastosowania ulgi i zwolnienia, o których mowa w załączniku Nr 2, z wyjątkiem Honorowych Członków i członków uczestników PZW.
4. Przychody ze składki krajowej są centralnie gromadzone na rachunku bankowym Zarządu Głównego PZW, a następnie podlegają repartycji do okręgów, proporcjonalnie do zgłoszonego i udostępnionego areału wód nizinnych do wędkowania.

§ 4

Osoby niezrzeszone w PZW, uprawnione do wędkowania, wnoszą opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 5

1. Przedsiębiorstwo Rybackie PZW w Rucianem - Nidzie zwane dalej Przedsiębiorstwem, prowadzące gospodarkę rybacko-wędkarską na wodach dzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, za udostępnienie tych wód do wędkowania, pobiera opłaty za wędkowanie.
2. Wysokość obowiązujących opłat rocznych i okresowych za wędkowanie, w podziale na członków PZW i osoby niezrzeszone oraz na wody powszechnie dostępne i na łowiska specjalne, określa tabela stanowiąca załącznik Nr 3.
3. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania przez Przedsiębiorstwo z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego zawiera załącznik Nr 4.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes ZG PZW
Eugeniusz Grabowski
Zał.Nr 1 do Uchwały Nr. 1
z dnia 26 października 2001 r.

Tabela składek członkowskich
i innych opłat członkowskich w 2002 roku
Lp. Rodzaj świadczenia Wysokość kwota w zł.
1. Składka członkowska pełna
ulgowa
ulgowa uczestnika
50,-
25,-
12,-
2. Wpisowe
członka zwyczajnego
członka uczestnika

25,-
12,-
3. Legitymacja członkowska 3,-


Dane uzupełniające


Patrz również Opłaty okręgowe (przypisek redakcji RO).


1. Składka krajowa uzupełniająca składkę okręgową wynosi 60 zł.

2. Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

3. Opłaty za wydanie karty wędkarskiej podają do wiadomości organy samorządowe (starostwa) za pośrednictwem zarządu okręgu.


Nr konta Przedsiębiorstwa Rybackiego w Rucianem - Nida
PKO BP O/Pisz
Nr konta 10204753 - 102111 - 270 - 1Zał.Nr.2 do Uchwały Nr. 1
z dnia 26 października 2001 r.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce i innych opłatach członkowskich w 2002 r.1. Składkę członkowską uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Uczestnik wnoszący składkę okręgową uprawniony jest do wędkowania na wodach nizinnych w całym kraju.

2. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat. Dotyczy to również współmałżonków członków PZW.

3. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze składki członkowskiej oraz składek okręgowych i składki krajowej na ochronę i zagospodarowanie wód, na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

4. Członkowie PZW odznaczeni złota odznaką z wieńcami korzystają z 75% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

5. Członkowie PZW odznaczeni srebrną i złotą odznaką korzystają z 50% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

6. Członkowie PZW odznaczeni po 27.X.2001 r. srebrną odznaką PZW korzystają z 25% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

7. Młodzież szkolna i studenci oraz żołnierze zasadniczej służby wojskowej w wieku od 16 do 24 lat, zrzeszeni w PZW są uprawnieni do 50% zniżki w członkowskiej składce organizacyjnej.

8. Członkowie PZW w wieku powyżej 65 lat korzystają z 50% ulgi w członkowskiej składce organizacyjnej.

9. O uldze w składce okręgowej w odniesieniu do członków PZW wymienionych w pkt. 4 do 8 decyduje właściwy zarząd okręgu na podstawie uchwały.

10. Nie objęte są ulgami składki okręgowe okresowe oraz składka krajowa uzupełniająca do okręgowej, za wyjątkiem honorowych członków PZW i członków uczestników.


Patrz również Opłaty okręgowe
Patrz również opłaty za wędkowanie na wodach PZW Ruciane Nida

(przypisek redakcji RO).

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Brak komentarzy.


Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Zez - Blog zez.pl