Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 1
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator Sport

Hit  Regulamin zawodów w Wędkarstwie muchowym

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Regulaminy
Data:07.12.01 16:04
Czytano:5310

Spis treści:
1.Teren zawodów
2.Sprzęt, przynęty, zanęty stosowane w zawodach
3.Organizacja i przebieg zawodów
3.Ryby łowione w zawodach
4.PunktacjaLogo Stowarzyszenia PZW
Rozróżnia się rodzaje zawodów:
 • zawody klasyczne,
 • zawody na "żywej rybie".

Rozróżnia się zawody rozgrywane:
 • na wodzie bieżącej,
 • na wodzie stojącej.


A. ZAWODY KLASYCZNE NA WODZIE BIEŻĄCEJ

TEREN ZAWODÓW

3.1. Zawody powinny odbywać się na wodach zaliczanych wg "Informatora ZG PZW" do krainy ryb łososiowatych i lipienia.

3.2. Długość każdego sektora powinna zapewniać wyznaczenie stanowisk o długości nie mniejszej niż 100 metrów na zawodnika. Dopuszcza się stosowanie stanowisk kilkuosobowych, o jednakowej liczbie zawodników na każdym z nich. Organizator wyznacza stanowiska dające zawodnikom równe szanse złowienia ryb.

Wyznaczone sektory i stanowiska pozostają niezmienne przez cały czas trwania zawodów.

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

3.3. Połów ryb odbywa się za pomocą wędziska muchowego, zaopatrzonego w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, przy użyciu co najwyżej dwóch sztucznych much.

3.4. "Sztuczne muchy" mogą być wykonane na pojedynczym lub podwójnym haczyku.

3.5. Niedozwolone jest stosowanie innych przynęt, jak również:
 • obciążanie zestawu wędkowego ciężarkami, za które uważa się również: kulę wodną, krętlik i linki z rdzeniem ołowianym typu "lead core",
 • stosowanie wskaźników brań zmieniających wyporność linki lub przyponu,
 • zanęcanie łowiska.


PRZEBIEG ZAWODÓW

3.6. Zawody mogą być rozgrywane:
 • w kategoriach: seniorów, młodzieży lub bez podziału na kategorie,
 • w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.


3.7. Zaleca się, aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników w drużynie. Mistrzostwa Polski aby mogły być uznane za rozegrane, muszą być rozegrane przynajmniej w dwóch turach.

3.8. Losowania dokonuje się w kolejności: sektor, numer stanowiska w sektorze. Zawodnicy w kolejnych turach zachowują te same numery stanowisk. Zawodnicy tej samej drużyny nie mogą mieć tego samego stanowiska.

3.9. Losowanie sektorów odbywa się podczas odprawy kierowników ekip. Losowanie stanowisk przeprowadza się najpóźniej na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów.

3.10. Zawodników z drużyn niekompletnych i zawodników startujących indywidualnie, organizator wyłącznie na czas losowania grupuje w zespoły, równe liczbie zawodników pełnej drużyny.

3.11. Tura zawodów powinna trwać co najmniej 3 godz., jednakowo we wszystkich turach zawodów.

Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

3.12. Podczas zawodów obowiązują następujące sygnały:
 • pierwszy sygnał - podawany jest na 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów. Oznacza zezwolenie na wejście zawodnika na stanowisko na brzegu i przygotowanie sprzętu do łowienia,
 • drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów,
 • trzeci sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów.


3.13. Zawodnicy mogą łowić z brzegu lub brodzić w ramach całego stanowiska, w przypadku rzeki - po jej obu stronach. Odległość pomiędzy łowiącymi zawodnikami nie może być mniejsza niż 25 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona. W czasie trwania zawodów zawodnikowi nie wolno przekraczać granic swego stanowiska.

3.14. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.

3.15. Po zakończeniu tury zawodów złowione ryby zawodnik przekazuje sędziemu kontrolnemu i podpisuje kartę startową. Sędzia kontrolny przekazuje ryby do komisji miarowej.

3.16. Zawodnik lub jego przedstawiciel może być obecny podczas mierzenia ryb. Ryby należy przechowywać w osobnych, numerowanych pojemnikach do ogłoszenia wyników w turze. W tym okresie wcześniejsza decyzja komisji sędziowskiej o uznaniu ryby za wymiarową nie podlega kwestionowaniu.

3.17. Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli co najmniej trzech zawodników uzyska wynik, tzn. złowiło rybę.

3.18. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W danej turze zawodów:
 • stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
 • wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu /wyjątek stanowi przedłużenie holu ryby zgodnie z warunkiem punktu 1.5.9/,
 • łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego stanowiska,
 • zabranie ryby wyholowanej po przejściu podczas holu na sąsiednie stanowisko,
 • używanie sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami,
 • przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,
 • przekroczenie limitu ilościowego.

Do końca zawodów /w całych zawodach/:
 • za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora sędziego czy innych zawodników /po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego/,
 • przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze zawodów oraz w innym czasie lub miejscu niż tura zawodów,
 • przedłożenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną,
 • używanie osęki do "lądowania" ryb.


RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

3.19. Na wodach zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia łowi się wyłącznie ryby łososiowate i lipienia. Na wodach nie zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia łowi się wszystkie ryby.

Organizator zawodów muchowych w uzgodnieniu z właścicielem wody ustala „umowny" wymiar ochronny dla pstrąga tęczowego i źródlanego oraz obowiązujące limity ilościowe pstrągów i lipieni.

Ryby łowi się z zachowaniem:
 • okresów i wymiarów ochronnych,
 • limitów ilościowych ryb łososiowatych i lipienia.

Nie obowiązują limity wagowe ryb nie objętych wymiarem ochronnym. Nie obowiązują limity ilościowe ryb innych niż łososiowate i lipień.

W zawodach wieloturowych limit dzienny odnosi się do każdej tury zawodów oddzielnie.

Organizator zawodów ma prawo zmniejszyć limit ryb, który musi obowiązywać jednakowo dla wszystkich tur zawodów.

3.20. Organizator zawodów ma prawo ograniczyć ilość gatunków poławianych ryb.

3.21. Każdą złowioną i zabieraną rybę należy zgłosić sędziemu kontrolnemu lub najbliżej łowiącemu zawodnikowi. Ryby zabierane powinny być niezwłocznie zabite.

3.22. Po złowieniu limitu dziennego ryb łososiowatych i lipieni, zawodnik może według swego uznania postąpić dwojako:
 • łowić dalej ryby inne niż łososiowate i lipienie.

W tym przypadku zawodnikowi nie przysługuje premia z tytułu złowienia limitu,
 • zakończyć łowienie i zgłosić ten fakt sędziemu kontrolnemu.

Sędzia po odnotowaniu godziny i minuty zgłoszenia w celu przyznania premii punktowej oraz odebraniu złowionych ryb, może zezwolić zawodnikowi na opuszczenie sektora.

3.23. Złowione ryby zabezpiecza organizator.

PUNKTACJA

3.24. Zawodnik otrzymuje punkty za długość ryb według zasad:

a/ głowacica
 • za wymiar ochronny 700 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.

b/ troć
 • za wymiar ochronny 500 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

c/ pstrąg i lipień /z uwzględnieniem treści punktu 3.19./ - za wymiar ochronny 300 pkt.
 • za każdy dodatkowy centymetr 30 pkt.

oraz wyłącznie przy rozgrywaniu zawodów na wodach nie zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia:

d/ inne ryby posiadające wymiar ochronny
 • za każdy centymetr długości 3 pkt.

e/
 • inne ryby nie objęte wymiarem ochronnym za każdą sztukę 5 pkt.

Do obliczania punktów zawodnika przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów wg reguły:
 • poniżej 0.5 cm - wynik zaokrągla się w dół,
 • od 0,5 cm - wynik zaokrągla się w górę.


Zaokrąglenie w górę nie dotyczy wymiarów ochronnych ryb.

3.25. Tytułem premii za złowienie limitu ryb zawodnik otrzymuje 5 punktów za każdą minutę do czasu zakończenia tury zawodów od czasu zgłoszenia odnotowanego przez sędziego kontrolnego. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za długość ryb i premię.

B. ZAWODY NA "ŻYWEJ RYBIE"

3.26. W mocy pozostają postanowienia regulaminu zawodów klasycznych:
 • od punktu 3.1 do 3.3 włącznie bez zmian,
 • wprowadza się nowe wymaganie punktu 3.4.- "Sztuczne muchy" mogą być wykonane na pojedynczym lub podwójnym haczyku wyłącznie bezzadziorowym lub pozbawionym zadzioru.
 • od punktu 3.5. do 3.14. włącznie bez zmian,
 • pkt. 3.18. z wyłączeniem dyskwalifikacji za ryby niewymiarowe i za przekroczenie limitu ilościowego.


3.27. Organizator mistrzostw Polski musi zapewnić sędziego dla każdego zawodnika. W pozostałych zawodach dopuszcza się rozgrywanie zawodów w obsadzie jeden sędzia na dwóch zawodników. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznakowane przez organizatora) przymiary.

W przypadku zawodów międzyokręgowych, sędzia i zawodnik nie mogą pochodzić z tego samego okręgu.

3.28. Organizator ustala jednakowo dla wszystkich tur zawodów zasady współpracy zawodnik - sędzia. Dopuszcza się alternatywnie:
 • sędziemu nie wolno wchodzić do wody w czasie trwania tury zawodów. Sędzia pozostaje na tym samym brzegu, uzgodnionym z zawodnikiem przed rozpoczęciem łowienia,
 • sędziemu wolno wchodzić do wody i brodzić.


3.29. Niżej wymienione postanowienia zastępują rozdziały regulaminu zawodów klasycznych: "Ryby łowione w zawodach" oraz "Punktacja".

3.30. Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podawania jej sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem przez zawodnika.

3.31. Organizator określa minimalną długość ryb zaliczanych do połowu. Może również określić wymiar /okazy medalowe/ lub gatunki ryb, które zawodnik ma prawo zatrzymać.

3.32. Nie obowiązuje:
 • limit ilościowy,
 • premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.


3.33. Obowiązuje następująca punktacja:

a/ głowacica
 • za wymiar określony przez organizatora 700 pkt.
 • za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.

b/ troć
 • za wymiar określony przez organizatora 500 pkt.
 • za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

c/ pstrąg i lipień
 • za wymiar określony przez organizatora 300 pkt.
 • za każdy dodatkowy centymetr 30 pkt.

oraz wyłącznie przy rozgrywaniu zawodów na wodach nie zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia:

d/ inne ryby posiadające wymiar ochronny
 • za każdy centymetr długości 3 pkt.

e/
 • inne ryby nie objęte wymiarem ochronnym za każdą sztukę 5 pkt.

Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryby zgodnie z punktem 3.24. zawodów klasycznych.

3.34. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia się ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania:

Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze.

Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danej tury (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby).

Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

C. ZAWODY NA WODZIE STOJĄCEJ

3.35. Zaleca się organizowanie zawodów systemem "na żywej rybie". Mogą być także rozgrywane jako klasyczne.

3.36. Niżej podane wymagania stanowią uzupełnienie punktów 3.1. do 3.34. regulaminu dyscypliny muchowej wynikające ze specyfiki łowiska.

3.37. Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łódek.

W zawodach z brzegu w obrębie sektora wyznacza się jednoosobowe stanowiska o długości co najmniej 50 m, oddzielone strefą neutralną co najmniej 10 m.

W zawodach z łodzi wyznacza się teren zawodów obejmujący cały zbiornik wodny lub jego część wyraźnie oznakowaną przy pomocy boi i znaków terenowych. Łowisko może obejmować jeden sektor lub więcej nie wyodrębnionych sektorów.

3.38. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia informuje organizator w komunikacie nr 1.

Jeżeli organizator nie zezwoli jednoznacznie na stosowanie "spodniobutów" i brodzenia do ich wysokości, to brodzenie należy rozumieć "w butach biodrówkach - woderach ". Brodzić wolno wyłącznie do wysokości posiadanego obuwia

3.39. Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia łodzi odpowiedniej wielkości spełniających wymagania bezpieczeństwa i wyposażenia. Łodzie muszą pomieścić trzy osoby i umożliwić łowienie dwóm zawodnikom. Stosownie do sposobu łowienia łodzie muszą być wyposażone w kotwice rufową i dziobową lub jednakowe dryfkotwy. łodzie mogą być motorowe lub wiosłowe, jednak do łowienia w dryfie zaleca się użycie łodzi motorowych. Łodzie używane do łowienia w dryfie mogą być wyposażone w ławki mocowane na burtach.

3.40. Połów z łodzi dryfującej może się odbywać w obrębie kwadrantu znajdującego się z przodu w stosunku do osi długiej łodzi, po stronie odpowiadającej pozycji zawodnika na łodzi.

Połów z łodzi zakotwiczonej może odbywać się w obrębie połowy pola otaczającego łódź, oddzielonego krótką osią łodzi.

3.41. W każdej turze obowiązuje nowe losowanie obsad łódek w sektorze. Zaleca się, aby obsada łódek wynosiła nie więcej niż dwóch zawodników i sędzia. Zobowiązani są oni do współpracy. W przypadku braku innych ustaleń organizatora, należy stosować następujące zalecenia:
 • zawodnicy dysponują łodzią na zmianę połowę czasu trwania tury zawodów,
 • dysponowanie /decydowanie o wyborze miejsca połowu, kierunku ewentualnego dryfowania, pozycji zawodników na łodzi, o przemieszczaniu łodzi/ rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym.


3.42. Sposób łowienia z jednostek pływających określa organizator. Stosuje się łowienie z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących.

3.43. Podczas zawodów z łódek obowiązują następujące sygnały:
 • pierwszy sygnał - podawany jest na minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza zezwolenie na zajęcie i przygotowanie łódek oraz sprzętu do łowienia,
 • drugi sygnał - oznacza wyjście łodzi z przystani i rozpoczęcie tury zawodów.
 • trzeci sygnał - oznacza zakończenie tury zawodów.


3.44. Każdy z zawodników musi posiadać podbierak. W czasie połowu z łodzi tylko jedna wędka może być zmontowana, pozostałe muszą być rozłożone, kołowrotki nie przymocowane, linki nie przeciągnięte przez przelotki.

Zawodnikom nie wolno łowić podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko a także przed zakończeniem kotwiczenia.

W czasie łowienia obowiązuje pozycja siedząca. W czasie podbierania ryb z łodzi zawodnik może stać.

Zabrania się pomocy:
 • w podbieraniu złowionej ryby,
 • w holowaniu ryby przez wiosłowanie.

Wyjątek od powyższej reguły stanowi przypadek złowienia dubletu - zawodnik /na własne ryzyko/ ma prawo poprosić sędziego o podebranie jednej ryby.

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Brak komentarzy.


Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Pozycjonowanie stron