Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 2
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
Error: eZArticleRenderer::eZArticleRenderer() could not find generator in XML chunk.
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator

Hit  Opłaty krajowe - 2004 rok

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Stowarzyszenie PZW
Data:08.1.04 16:55
Czytano:15871

Uchwała Nr 47
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie składki członkowskiej na 2004 r.


Na podstawie § 29, pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje:Logo Stowarzyszenia PZW
§ 1.

1. Wysokość obowiązującej w 2004 r. składki członkowskiej i wpisowego określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1.
2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce oraz innych opłatach członkowskich zawiera załącznik Nr 2.


§ 2.

1. Wysokość okręgowych składek członkowskich (rocznych i okresowych) przeznaczonych na ochronę i zagospodarowanie wód, uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada 2003 r., przyjmując za podstawę koszty prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej. Ustalą jednocześnie zakres i zasady stosowania w tych składkach ulg i zwolnień, określonych w rozdz. IV, ust.6 uchwały programowej XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
2. Zarządy okręgów działające na obszarze tego samego województwa ustalą w zawartym miedzy sobą porozumieniu, zasady swobodnego korzystania przez zamieszkałych tam członków PZW z wód należących do każdego ze znajdujących się tam okręgów, bez stosowania wobec tych wędkarzy dodatkowych obciążeń finansowych. Ewentualne skutki finansowe wynikające z zawartego porozumienia podlegają rekompensowaniu w formie przepływów środków ze składek okręgowych między umawiającymi się zarządami okręgów, na podstawie przygotowanych operatów rybackich na dzierżawę obwodów rybackich wód płynących. Zaleca się zarządom okręgów zawieranie porozumień w ramach zlewni tj. znacznie przekraczających teren województwa.
3. Członkowie PZW wędkujący poza terenem swego województwa, w wodach nizinnych PZW na terenie pozostałych województw mogą, zamiast wielokrotnego wnoszenia składek okresowych, wnieść jedną składkę krajową wynoszącą 100 zł rocznie, przeznaczoną na ochronę i zagospodarowanie wód. Wykaz wód nizinnych udostępnionych do wędkowania na podstawie wniesionej składki krajowej, podlega ogłoszeniu w formie komunikatu ZG PZW do końca grudnia 2003 r. Komunikat zamieszcza również: Biuletyn Wędkarski i Wiadomości Wędkarskie oraz czasopisma wydawane przez niektóre zarządy okręgów.
4. Do składki krajowej nie mają zastosowania ulgi i zwolnienia z wyłączeniem Honorowych Członków PZW i członków uczestników PZW.
5. Przychody ze składki krajowej podlegają repartycji do okręgów, proporcjonalnie do zgłoszonego do wykazu i udostępnionego terenu wód nizinnych do wędkowania.


§ 3.

1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Rucianem - Nidzie udostępnia użytkowanie wody za pobraniem opłaty za wędkowanie. Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na członków PZW i osoby nie zrzeszone oraz na rodzaje wód i łowisk, określa tabela stanowiąca załącznik Nr 3.

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania przez Gospodarstwo z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik Nr 4 (
- Wykaz jezior Gospodarstwa Rybackiego PZW Ruciane Nida
- Wykaz rzek Gospodarstwa Rybackiego PZW Ruciane Nida
- Regulamin łowisk specjalnych jezior Wiartel-Przylasek oraz Hańcza)

§ 4.

Osoby nie zrzeszone w PZW, uprawnione do wędkowania, wnoszą opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW
Waldemar Gozdek Eugeniusz GrabowskiZałacznik Nr 1


Tabela składek członkowskich
i innych opłat członkowskich w 2004 roku


Lp. Rodzaj świadczenia Wysokość kwotowa w zł.
1.Składka członkowska52,-
2. Składka członkowska ulgowa 25% dla odznaczonych srebrną odznaką PZW po dniu 27 października 2001 r. 39,-
3. Składka członkowska ulgowa 50% dla :
 • odznaczonych srebrną odznaką przed 27 października 2001 r.,
 • odznaczonych złotą odznaką PZW,
 • młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat oraz żołnierze służby zasadniczej,
 • osoby po ukończeniu 65 lat
26,-
4.Składka członkowska ulgowa 75% :
 • odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami,
 • członek uczestnik do lat 16
13,-
5.Wpisowe:
 • członka zwyczajnego PZW
 • członka uczestnika PZW

5,-
2,-
6.Legitymacja członkowska 5,-

Dane uzupełniające:
 1. Składka krajowa uzupełniająca składkę okręgową, uprawniającą do wędkowania na wodach nizinnych PZW w całym kraju wg ogłoszonego wykazu wynosi 100 zł.
 2. Wysokość opłat egzaminacyjnych na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
 3. Opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają i pobierają starostwa powiatowe.Załącznik Nr 2

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień
w składce i innych opłatach członkowskich w 2004 r.1. Składkę członkowską uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Członek uczestnik wnoszący składkę okręgową uprawniony jest do wędkowania w wodach nizinnych PZW w całym kraju, bez wnoszenia składki krajowej. Ulga w składce członkowskiej członka uczestnika wynosi 75%.

2. Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW.

3. Honorowi Członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej albo książeczki wojskowej z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał.Nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia.

6. Ulgi dla członków PZW w wieku powyżej 65 lat stosuje się po ukończeniu 65 roku życia przed 30 kwietnia 2004 roku.

7. O uldze w składce okręgowej dla członków uczestników oraz członków zwyczajnych wymienionych w punktach : 4, 5 i 6 decyduje właściwy zarząd okręgu, będący uchwałodawcą wysokości składki okręgowej, uwzględniając zalecenia XXVII KZD PZW zawarte w uchwale z dnia 26 października 2001 r. w rodz. IV.ust.6.

8. Nie objęte są ulgami składki okręgowe okresowe i składka krajowa za wyjątkiem całkowitych zwolnień z ich wnoszenia przez członków honorowych i członków uczestników PZW.

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

(od redkacji - załączniki te opublikujemy niebawem).

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
Dopłata krajowa
Telesfor Kobylarz 17.7.04 09:04
Witam. Jestem początkującym wędkarzem więc mam pytanko do czego służy dopłata krajowa ? jakie dzięki niej mam prawa?? czy jeśli tego nie opłaciłem to nie mogę na jakiśłowiskach łowić??? (chodzi mi o wody nizinne).

pozdrawiam!
karta wędkarska
Grzegorz 23.6.04 14:50
hej chciałbym się dowiedziec coś na temat karty wędkarskiej .jest mi ona bardzo potrzebna . czy trzeba zdawać egzamin?prosze wysyłać odpowiedzi bna gsm88@wp.pl
     Odp: karta wędkarska
Wojtek Leszczyński 01.7.04 17:41
    
Witaj!!!
Karta żaden problem znajdx tylko jakieś Koło Wędkarskie w pobliżu miejsca zameldowania.
Porozmawiaj konkretnie czasami dobra gadka wystarczy, powiedz że mieszkasz w innym mieście itd.wystawią ci zaświadczenie opłacisz wszystkie składki czyli wody nizinne, wpisowe i składka członkowska kosztuje to około 200 zł w zależności od regionu. Potem czeka cie wizyta w twoim mieście powiatowym w Ochronie środowiska znaczki za kilka złotych i odbiór karty za kilka minut. do tego wszystkiego potrzebne
są dwa zdięci i życzę połamania kija.
Wojtek
         Odp: karta wędkarska
mano 13.8.04 00:53
        
albo zapytaj w jakims sklepie wedkarskim
co z tym lowieniem
Marek Wilczynski 24.5.04 18:17
witam
mam takie pytanie mianowicie raz na rok w wakacje wyjezdzam aby przez 7 dni polapac ryby. chodzi mi o ta cala karte o co z tym chodzi ile by mnie to kosztowalo gbybym chcial sobie wyrobic karte i czy moze sa jakies takie 10 dniowe..
pozdrawiam
Reaktywacja karty
~?? 14.5.04 12:19
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość dostania nowej karty wędkarskiej jeśli się kiedyś już ją posiadało?

Chodzi mi o to że kartę wyrobił mi ojciec kiedy miałem 12 lat (rok 1998) i przez 2 lata płacił składki, a potem przestał i karta została nieopłacona przez kilka kolejnych lat. Teraz chciałbym znowu zacząć ją opłacać ale wyczytałem gdzieś że jeśli nie płaci się składek to karta traci ważność i trzeba wyrabiać nową (na nowo egzamin itp.). Czy to prawda ? Czy nie można wystawić nowej bez egzaminu lub opłacać dalej tej starej??

Jestem z koła w Tychach jeśli to w czymś pomoże.
Zin 26
Paweł .J 06.5.04 20:47
mam 17 lat i słyszałem coś o Zin 26 o co z tym chodzi jesli jest ktoś na necie to odpiszcie
Karta Wedkarska
Niq 06.5.04 19:35
Mam 14 lat i chciałbym zrobic sobie karte wędkarską , ale niewiem takie rzeczy jak(czy trzeba zdawac egazmin,ile płacic za miesiac(rok)i czy w mojim mlodym wieku będzie znirzka).Jeżeli ktos by mi pomogł bylbym bardzo wdzieczny moj e-mile to RogaL987@interia.pl
     Odp: Karta Wedkarska
KODI 11.6.04 14:57
    
ty chlopie wez sie za nauke lepiej a nie ryby bedziesz łowił!!!
zezwolenie na caly kraj
Marek Slowik 17.4.04 21:52
jestem czlonkie PZW.
okręg Piaseczno woj. mazowieckie
często podrózuje (służbowo i prywatnie)
czy możliwe jest wykupienie zezwolenia uprawniającego do połowu we wszystkich nizinnych wodach PZW np. okolice Giżycka (pomijając fakt że w tamtym regionie obowiazują największe stawki za zezwolenia, a prowadzona jest tam polityka rabunkowa tzn. szabrowanie z wody wszystkiego co sie rusza)????
     Odp: zezwolenie na caly kraj
Sebastian Brzozowski 18.4.04 17:20
    
Witam, miło spotkać kolegę z tego samego miasta na na RO.
Większość wód(jezior) w okolicach Giżycka jest administrowana przez Przedsiębiorstwo Ryb. PZW w Rucianem- Nidzie. By wędkować zgodnie z prawem na wszystkich okolicznych wodach, należy więc wnieść tam opłatę całoroczną na wszystkie jeziora 220 zł + ewentualna opłata 110 zł za trolling. Kosmiczne te ceny!!!!!!!!!
Szczegółowe inf. znajdziesz: http://www.pzw.suwalki.com.pl/

P.S. jeśli już to jesteś członkiem koła PZW Piaseczno, okręg mazowiecki a nie tak jak napisałeś.
pozdrawiam S.B.
Zmiana wpisowego
Stanisław Mączka 12.1.04 15:12
Witam,
Wpisowe się jednak zmieniło. Tzn. nastąpił powrót do tamtegorocznych wielkości.
Odpowiednio na 25,00 PLN i 12,0 PLN.

Cytuję:
"Uchwałą nr 50 z dnia 20.12.2003 r. Zarząd Główny PZW zmienił wysokość wpisowego:

- członka zwyczajnego PZW - 25 zł
- członka uczestnika PZW - 12 zł"

Pozdrawiam
CZYN
Marian Fik 10.1.04 17:36
Czy wędkująćy z grupą inwalidzką (całkowity niezdolny do pracy)jest zwolniony z opłaty czynu społecznego,czy ma prawo do ulg jesli tak to jakich?
Czy obejmuje mnie skladka ulgowa?
Marcin Kowalczyk 08.1.04 19:39
Mam 21 lat i ucze sie w szkole -Policealne studium zawodowe zaoczne.Czy jaka uczen mam prawo do ulgi przy skladce czlonkowskiej?i Czy mam ulge przy oplatach okregów-okreg ciechanów?z góry dziekuje za odpowiedz.
cena za karte
Michał Grzybowski 29.12.03 19:15
Ile kosztuje wyrobienie karty wedkarskiej gdy mam 15 lat (2004) ? Dużo pytaja gdy sie zdaje? Proszę o odpowiedz
     Odp: cena za karte
Maciej Dąbrowski 29.12.03 22:53
    
egzamin-zależy w jakim okręgu (pewnie w okolicach 20zł)
legitymacja=5zł
wpisowe=2zł
składka członkowska ulga 75%=13zł (możesz łowić na wodach krajowych nizinnych)

Jak zdawałem (w wieku 14 lat) to losowałem karte z 5 pytaniami.
Najlepiej wieczorkami przeglądaj regulamin to się nauczysz, lepiej niż siedzieć i się uczyć (poprostu przeglądaj).

powodzenia w zdawaniu,
Maciek Dąbrowski
     Odp: cena za karte
Andrzej Jelonek 29.12.03 19:32
    
nie wiem ile to bedzie kosztowac w 2004.
Ale jesli masz 15 lat to napewno nie beda wcale zadawac pytan.
o o
..
--- .
Mam pytanie?
Adrian Wiczk 01.11.03 21:15
Czy ktoś z was wtym roku łapał na Słupi w Kwakowie i jak tam poszło w tym roku?
Finanse
Roman Kuczka 27.10.03 21:49
Czy lub ile może pobierać skarbnik lub ile mu się należy
     Odp: Finanse
Karol Wszołek 01.11.03 20:53
    
Uważam że wynagrodzenie dla skarbnika powinno byc ustalone na zjeździe delegatów PZw okręgu a płatnikiem powinien być okręg
który się nie kwapi do takiego zadania
Składka uzupełniająca
Marcin Gałka 22.10.03 12:58
"Składka krajowa uzupełniająca składkę okręgową, uprawniającą do wędkowania na wodach nizinnych PZW w całym kraju wg ogłoszonego wykazu wynosi 100 zł", a czy istnieje składka uzupełniająca umożliwiająca wędkowanie na wodach górskich w całym kraju?
Pozdrawiam
     Odp: Składka uzupełniająca
Ryszard Siejakowski 22.10.03 14:16
    
Niestety nie ma takiej dopłaty. Jest dopłata do strefy w ramach zawartych porozumień między Okręgami na wody górskie. Członkowie zarejestrowani w Okręgach które zawarły takie porozumienia nie muszą wnosić dodatkowych opłat.
Ryszard.
WPISOWE
Zbigniew Chrzanowski 22.10.03 09:30
Czy moze mi ktos powiedziec, jaka oplata byla za wpisowe w poprzednim roku?????

Czy to bylo moze okolo 25 - 35 PLN????

Dzieki
Tabela składek...
Paweł Spychalski 21.10.03 10:04
"Załącznik Nr 1

Tabela składek członkowskich
i innych opłat członkowskich w 2003 roku "

Czyżby była jeszcze dopłata za ten rok?
Pozdrawiam Paweł.
     Odp: Tabela składek...
Dariusz Żbikowski 21.10.03 11:00
    
Dzięki za zwócenie uwagi na błąd.

Pozdrawiam,
Darek
regulamin 2004
leviu 20.10.03 19:50
cop znaczy członek uczestnik?
Wpisowe?
Dariusz Żbikowski 20.10.03 14:45
Przyznam, że zaintrygowała mnie ta znaczna zmiana w kosztach wpisowego. Czyżby aż tylu członków ubyło???

Pozdrówka
Darek
     Odp: Wpisowe?
mih77 15.4.04 11:36
    
Bylem kiedys czlonkiem PZW, wnosilem oplaty i lowilem w najlepsze. Zachcialo mi sie po paru latach ponownie lowic, ale gdy dowiedzialem sie o oplatach jakie musze wniesc, zrezygnowalem od razu. Czy przypadkiem ubywanie czlonkow nie wynika ze zbyt wygorowanych oplat? Ludzie, przeciez zeby oplacalo sie wedkowanie, trzeba zamieszkac na brzegu jeziora. Relaks jakim ma byc wedkowanie zamienil sie w kosztowna zabawe. Albo lowi sie codziennie albo szkoda pieniedzy. Bark alternatywy. Chciwosc gora, jak wszedzie.
Czar wedkowania prysl. Dziedzina ta za sprawa PZW stala sie niedostepna dla przecietnego Polaka. Beznadzieja.
         Odp: Wpisowe?
Robert Hamer 15.4.04 12:49
        
Wędkowanie, Drogi Panie, kosztuje tyle ile kosztuje, bo zbyt wielu "wędkarzom" musi się opłacać. Mam nadzieję, że coraz mniej będzie się opłacać i coraz więcej "wędkarzy" będzie rezygnować. Może problem sam się rozwiąże?
     Odp: Wpisowe?
Maczkas 15.12.03 13:44
    
Chyba sie trochę w Warszawie zagalopowali.
Słyszałem, że będzie powrót do wpisowego 25,00 zł - motywyje sie to tym, że ta kqwota to straszak aby dokonywac opłat do końca kwietnia.
Przy wpisowym 5 zł wędkarze mogliby zacząć opłacać składki dopiero przed wakacjami, 25 złotych to jest jakiś tam straszak i niejako przymusza do uiszczenia składek w terminie.
NIe sądzę więć, że członków PZW ubyło az tylu.
Jak będzie zobaczymy.
Osobiście jestem za 5-cioma zlotymi ( w naszym kole nie pobieramy wpisowego od uczestników, emerytów, rencistów ..). swiadomie rezygnujemy z etgo dochodu koła - więc taka zmiana nas nie wzrusza.
     Odp: Wpisowe?
SG1 21.10.03 14:08
    
Moim zdaniem liczba ubywających kolegów ze związku nie ma tu nic wspólnego.
Jest to chyba sposób na zlikwidowanie pewnej liczby kół, które w niedługim czasie pewnie stracą możliwości pokrywania wydatków. jak zapewnie większość z nas wie 100% wpisowego wpływa do kasy Koła i Zarząd Główny nic z tych pieniędzy nie ma!!!!
http://www.pzwgostyn.civ.pl
         Odp: Wpisowe?
Karol Wszołek 01.11.03 21:06
        
ale bez tych małych kół nie długo też nie bedzie Zwiazku wędkarskiego niech zarząd G. uderzy się w pierś i zrobi rewolucję w zwiazku
albo zrobią to małe koła które jeszcze społecznie działają i wieżą , ale nie do końca.Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Pozycjonowanie