Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum sklep 1
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
Error: eZArticleRenderer::eZArticleRenderer() could not find generator in XML chunk.
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator Sport

Hit  Zasady organizacji sportu wędkarskiego cz.1

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Regulaminy
Data:27.11.01 17:51
Czytano:8435

Spis treści:
1.Rodzaje zawodów
2.Udział w zawodach
3.Koszty uczestnictwa w zawodach
4.Tytuły i nagrody zdobywane w zawodach
5.Ogólne zasady organizacji zawodów
6.Zasady ustalania wyników zawodówLogo Stowarzyszenia PZW

1. RODZAJE ZAWODÓW

1.1. W zależności od dyscypliny wędkarskiej zawody dzielą się na:
 • spławikowe,
 • spinningowe,
 • muchowe,
 • podlodowe,
 • morskie,
 • rzutowe.

1.2. Ponadto zawody wędkarskie dzielą się na:
 • mistrzowskie,
 • ogólnopolskie z cyklu "Grand Prix",
 • towarzyskie.

1.3. Zawody we wszystkich dyscyplinach mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Ponadto mogą być rozgrywane w kategoriach wiekowych: seniorów ( mężczyzn, kobiet), młodzieży (juniorów, juniorek ) oraz kadetów - dzieci.

1.4. Zawody eliminacyjne mistrzowskie i towarzyskie mogą być rozgrywane na szczeblu: sekcji, koła, klubu, okręgu, kraju.

1.5. Obowiązujące kryteria podawane w Zasadach dla "zawodów centralnych" dotyczą łącznie zawodów rangi: mistrzostw Polski, ogólnopolskich oraz towarzyskich międzypaństwowych i międzynarodowych, ujętych w kalendarzu imprez sportowych ZG PZW .

2. UDZIAŁ W ZAWODACH

2.1. W zawodach wędkarskich wszystkich szczebli mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający kartę wędkarską oraz członkowie uczestnicy, ponadto w zawodach towarzyskich także osoby nie będące członkami PZW, ale uprawnione do wędkowania.

Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników w PZW:
 • kadeci, dzieci - 14 lat,
 • młodzież - 18 lat,
 • seniorzy - powyżej 18 lat.

Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku.

2.2. Zawodnik powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodne z rodzajem łowiska, na którym odbywają się zawody.

Organizator zawodów na wodach innych użytkowników wód niż PZW jest zobowiązany do zapewnienia możliwości nabycia uprawnień uczestnikom zawodów.

2.3. W zawodach morskich, ze względów bezpieczeństwa i wymogów straży granicznej, wiek zawodników uprawnionych do startu nie może być niższy niż 16 lat. Ponadto uczestnik musi posiadać zezwolenie Urzędu Morskiego na amatorski połów ryb.

W zawodach pełnomorskich powinien posiadać /zgodnie z aktualnymi wymaganiami/ dokument uprawniający do przekroczenia granicy.

2.4. Członkowie kadry okręgowej wszystkich dyscyplin i kategorii mają obowiązek startu w swojej dyscyplinie i kategorii w zawodach eliminacyjnych. Z tego obowiązku, w uzasadnionych przypadkach, członka kadry okręgowej może zwolnić właściwy okręgowy kapitanat sportowy.

2.5. Członkowie kadry PZW i kadry narodowej wszystkich dyscyplin i kategorii mają obowiązek startu w swojej dyscyplinie i kategorii w zawodach eliminacyjnych.

Z tego obowiązku, w uzasadnionych przypadkach, członka kadry PZW i kadry narodowej może zwolnić Główny Kapitanat Sportowy.

2.6. Prawo startu w zawodach o mistrzostwo sekcji i koła we wszystkich dyscyplinach mają wszyscy członkowie danej sekcji i koła. W kołach wielosekcyjnych mogą być organizowane ponadto eliminacje, zgodnie z ustaleniami zarządu koła.

2.7. W zawodach spławikowych o mistrzostwo okręgu i mistrzostwo Polski

w kategorii: mężczyzn, kobiet, młodzieży, kadetów w klasyfikacji indywidualnej mają prawo uczestniczyć odpowiednio: aktualni mistrzowie kół lub okręgów oraz członkowie spławikowych kadr właściwego szczebla.

W przypadku braku możliwości startu "Mistrza Koła" lub "Mistrza Okręgu", odpowiednie kapitanaty sportowe delegują następnego zawodnika, według zajętego miejsca w mistrzostwach, zgodnie z protokółem zawodów.

Dopuszcza się do startu w Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym, muchowym i spinningowym zawodników, którzy w klasyfikacji ogólnej 3-letniej obliczonej w okresie 3-ch poprzednich lat zajęli miejsca od 1 do 30. Zawodnicy startują na koszt własny lub na koszt swoich macierzystych okręgów.

2.8. Junior, juniorka w zawodach spławikowych mistrzowskich ma prawo startu wyłącznie w jednej kategorii, w rocznym cyklu zawodów mistrzowskich. Zawodnicy młodszej kategorii w zawodach mistrzowskich mają prawo startu w starszej kategorii (mężczyzn, kobiet) wówczas, gdy w tej kategorii, w danym roku rozpoczęli eliminacje w kole.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest kategoria kadetów, w której zawodnik ma prawo startu i nagradzania jednocześnie w swojej kategorii i kategorii młodzieży (juniorów, juniorek) w rocznym cyklu zawodów mistrzowskich.

2.9. W zawodach spinningowych i muchowych o mistrzostwo okręgu i mistrzostwo Polski uczestniczą trzyosobowe drużyny kół lub okręgów w składzie: mistrz i dwaj dokooptowani przez właściwe kapitanaty zawodnicy, o ile uzyskają pozytywny /nie zerowy/ wynik w mistrzostwach. Ponadto prawo startu indywidualnego mają członkowie kadr odpowiedniego szczebla, o ile nie zakwalifikowali się do macierzystych drużyn, a brali udział w eliminacjach.

2.10. W zawodach podlodowych o mistrzostwo okręgu startują trzyosobowe drużyny kół wyłonione w drodze eliminacji w sezonie zimowym, w którym mistrzostwa są rozgrywane. Prawo indywidualnego startu w mistrzostwach okręgu mają również członkowie kadry okręgu wszystkich dyscyplin i kategorii, jeżeli brali udział w mistrzostwach koła. Gdyby ze względów atmosferycznych nie było możliwe przeprowadzenie zawodów eliminacyjnych mistrzowskich w kołach, to podstawę do kompletowania drużyny stanowią wyniki mistrzostw z roku poprzedniego.

W trzeciej kolejności o składzie drużyny decydują właściwe kapitanaty sportowe.

2.11. W zawodach podlodowych o mistrzostwo Polski startują trzyosobowe drużyny okręgów PZW, wyłonione w drodze eliminacji w sezonie zimowym, w którym mistrzostwa są rozgrywane. Prawo pierwszeństwa w drużynie macierzystego okręgu (bez względu na wynik zawodów eliminacyjnych) posiada aktualny "Indywidualny Podlodowy Mistrz Polski". W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów eliminacyjnych obowiązuje procedura kompletowania drużyny podana w punkcie 2.10.

2.12. W zawodach morskich o mistrzostwo Polski, o ile okręg nie przeprowadził eliminacji, organizator dopuszcza do mistrzostw drużynę złożoną z trzech zawodników, wytypowanych przez okręgowy kapitanat sportowy.

Prawo pierwszeństwa w drużynie macierzystego okręgu posiada aktualny "Indywidualny Morski Mistrz Polski".

2.13. We wszystkich zawodach mistrzowskich prawo indywidualnego startu mają aktualni indywidualni mistrzowie, nawet wówczas, gdy zrezygnowali z uczestnictwa w kadrze.

2.14. Zasady uczestnictwa w zawodach rzutowych są podane w regulaminie zawodów w wędkarstwie rzutowym.

2.15. W dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, muchowej, w ogólnopolskich zawodach z cyklu "Grand Prix", ujętych w kalendarzu imprez sportowych ZG PZW mogą brać udział reprezentacje: okręgów oraz klubów wędkarskich, które do 30 kwietnia danego roku zgłoszą do GKS listy swoich reprezentantów w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich i kategoriach. Mogą także brać udział indywidualnie członkowie kadry PZW i kadry narodowej danej dyscypliny, a także zaproszeni przez organizatora goście, stosownie do pojemności łowiska i możliwości organizacyjnych.

Ustala się obowiązujące składy drużyn w zawodach Grand Prix:
 • dyscyplina spławikowa - minimum 2 mężczyzn ,1 kobieta, 1 junior,
 • dyscyplina spinningowa - minimum 2 seniorów,
 • dyscyplina muchowa - 3 seniorów.


2.15a. Stosownie do pojemności łowiska i możliwości organizacyjnych dopuszcza się do startu w zawodach z cyklu "Grand prix" w dyscyplinach: spławikowej, muchowej i spinningowej zawodników, którzy w klasyfikacji "Grand Prix" za rok poprzedni zajęli miejsca od 1 do 50. Zawodnicy startuję na koszt własny, koszt macierzystych okręgów lub klubów.

2.16. W zawodach o mistrzostwo sekcji, koła, okręgu i Polski mogą również startować, poza konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza sekcji, koła, okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy.

2.17. W zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych biorą udział zawodnicy wytypowani przez właściwe kapitanaty.

2.18. W zawodach towarzyskich o uczestnictwie decyduje organizator.

2.19. W ciągu jednego roku, w konkretnej dyscyplinie wędkarskiej zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę klubową, zgodnie ze zgłoszeniem złożonym do GKS na podstawie punktu 2.15.
Zgłoszenie zawodnika jako reprezentanta klubu nie ogranicza prawa zawodnika do reprezentowania macierzystego koła i okręgu PZW.

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH

3.1. Za udział w zawodach o mistrzostwo koła można pobierać opłaty startowe od zawodników.

3.2. Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty za swoich zawodników pokrywają koła. Za członków kadry okręgowej startujących indywidualnie, koszty udziału pokrywają okręgi.

3.3. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają okręgi. Członkowie kadry narodowej, którzy nie reprezentują swoich okręgów, startują na koszt Zarządu Głównego. Powyższe nie dotyczy kadry PZW.

3.4. Za udział w zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych koszty ponoszą organizatorzy lub uczestnicy, stosownie do umowy.

3.5. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy, zgodnie z ustaleniami.

3.6. Zawodnikom startującym w zawodach: mistrzowskich /począwszy od okręgu/, ogólnopolskich, międzyokręgowych i międzykołowych, przysługuje ryczałt na zanęty i przynęty, przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW delegującej zawodnika. Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego kapitanatu sportowego.

Wysokość ryczałtu członków kadry narodowej w mistrzostwach Polski i na zawody międzynarodowe ustala corocznie GKS.

4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH

4.1. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich w danej dyscyplinie w poszczególnych kategoriach i klasyfikacjach otrzymują tytuły mistrzów sekcji, koła, okręgu, Polski. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza.

4.2. We wszystkich zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich przyjmuje się zasadę nagradzania zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji i kategorii oraz wyróżniania zawodników do 6 miejsca włącznie.

4.3. Rozróżnia się dwa rodzaje nagród:
 • honorowe,
 • rzeczowe.

4.4. W zawodach o mistrzostwo okręgu i mistrzostwo Polski nagrodami honorowymi są: puchar, medal. Wyróżnieniem honorowym jest dyplom.

4 5. W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe nagradzanie i wyróżnianie zwycięzców sektorów lub tur.

4.6. Przy nagradzaniu zwycięzców /miejsca 1-3/ mistrzostw okręgu i Polski w klasyfikacji drużynowej, medale i imienne dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny oraz koło, okręg PZW. Dyplomami są wyróżniane koła, okręgi - zdobywcy miejsc do 6 włącznie.

4.7. W zawodach towarzyskich o liczbie i rodzaju nagród decyduje organizator.

4.8. We wszystkich zawodach organizatorzy i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe.

4.9. Zwycięzca rocznej klasyfikacji ogólnej w dyscyplinie i kategorii otrzymuje tytuł "Wędkarza Roku" oraz pamiątkowy puchar i dyplom. Dyplomami wyróżnia się zawodników do 6 miejsca włącznie.

4.10. Zwycięzca rocznego cyklu zawodów "Grand Prix" w dyscyplinie i kategorii otrzymuje pamiątkowy puchar i dyplom. Dyplomami wyróżnia się zawodników do 6 miejsca włącznie.

4.11. Wręczenie ww. nagród i wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście, stosownie do specyfiki dyscypliny.

4.12. Zasady nagradzania w "Drużynowych Rzutowych Mistrzostwach Polski" oraz "Indywidualnym Rzutowym Pucharze Polski" są podane w rozdziale II.7.

5. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW

5.1. Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są:
 • o mistrzostwo sekcji, koła i okręgu - odpowiednie zarządy tych jednostek,
 • o mistrzostwo Polski, międzynarodowych i międzypaństwowych - Zarząd Główny PZW, który może zlecić organizację zawodów jednemu z okręgów PZW,
 • ogólnopolskich z cyklu "Grand Prix" - odpowiedni zarząd okręgu PZW,
 • zawodów towarzyskich różnych szczebli - zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub osoby prawne i fizyczne we współpracy z PZW.

5.2. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedziałby za ich prawidłowe i zgodne z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów - za ich regulaminowy przebieg.

5.3. W zawodach wszystkich dyscyplin wędkarskich przyjmuje się jednakowe zasady wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach:
 • na wodach płynących - rosnąco zgodnie z biegiem nurtu,
 • na wodach stojących - rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka terenu zawodów, patrząc w kierunku lustra wody,
 • na wodach okresowo zmieniających kierunek lub o zatrzymywanym przepływie rosnąco zgodnie z naturalnym nurtem.

Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny.

Przyjmuje się literowe oznaczenie sektorów: A, B, C....
Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach:
 • w przypadku stanowisk jednoosobowych - A1, A2, A3..,
 • w przypadku stanowisk wieloosobowych (np. trzyosobowych) - A 123, A456....

5.4. W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej ilość sektorów musi być równa liczbie zawodników drużyny. Każdy zawodnik drużyny w każdej turze zawodów musi wędkować w innym sektorze.

5.5. We wszystkich dyscyplinach i rodzajach zawodów obowiązuje zasada przydzielania zawodnikowi: sektorów, stanowisk, numerów startowych, jednostek pływających; na podstawie losowania dokonywanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela.

W zawodach wieloturowych przy liczbie zawodników w drużynie większej niż 2 obowiązuje zasada dokonywania drugiego losowania (lub kolejnych przy liczbie tur zawodów większej niż 3 ) dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach kolejnych tur zawodów.

Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej. Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach zawodów lub podczas jednej odprawy technicznej.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji o dokonanych losowaniach.

Pozostałe szczegóły techniczne dotyczące losowań podano w regulaminach dyscyplin wędkarskich.

5.6. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności nie mniejszej niż 5 gramów. Wyniki ważenia należy protokołować z zaokrągleniem /zgodnie z regułami matematycznymi/ do 5 gramów. Ponadto obowiązują zasady:
 • ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną, tą samą wagą,
 • ważenia ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu, w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo.

Organizator zawodów we wszystkich dyscyplinach jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w ilości i jakości, spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

5.7. We wszystkich dyscyplinach wędkarskich przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby:

"Za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zgniatał przedniej części pyszczka a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi przymiaru".

Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm . Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów.

Zgodnie z R.A.P.R. za rybę wymiarową uznaje się rybę o długości równej i większej jak określony dla niej wymiar ochronny.

5.8. We wszystkich dyscyplinach przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów /tury/.

Wyłącznie w dyscyplinie muchowej dopuszcza się zaliczenie ryby zaciętej w czasie zawodów a wyholowanej w czasie nie dłuższym niż 10 minut po sygnale końca zawodów.

Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu.

5.9. Organizator zawodów od szczebla międzyokręgowego wzwyż jest zobowiązany udostępnić do treningu teren zawodów lub bezpośrednio przylegający do łowiska zawodów. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wyznaczyć inny teren charakteryzujący się podobnymi warunkami naturalnymi i podobnym rybostanem. W miarę możliwości organizacyjnych, trening powinien trwać tyle czasu co właściwe zawody i odbywać się w tych samych godzinach co planowana impreza.

5.10. Zaleca się, aby organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego wyłączył łowisko zawodów spod wędkowania amatorskiego na tydzień przed terminem imprezy i udostępniał je zawodnikom w celu przeprowadzania treningów, w tym treningu oficjalnego.

5.11. W przypadku zawodów mistrzowskich, koła są zobowiązane do pisemnego, imiennego zgłoszenia startu swoich zawodników do okręgu wraz z protokołem zawodów eliminacyjnych nie później niż na 1 tydzień przed terminem zawodów.

5.12. Ilościowe zgłoszenie ekipy okręgu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 1 miesiąc przed terminem imprezy.

W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub zespołów wraz z protokółem zawodów eliminacyjnych, należy przesłać organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. W przypadku braku możliwości startu mistrza obowiązuje podanie pisemnego uzasadnienia. Wyjątek stanowią zgłoszenia do mistrzostw Polski w wędkarstwie morskim imienne zgłoszenia drużyn należy przesłać organizatorom na 6 tygodni przed mistrzostwami.

5.13. Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów eliminacyjnych, nie będą honorowane. Wyjątek stanowią zgłoszenia do mistrzostw Polski w wędkarstwie morskim i podlodowym wówczas, gdy nie rozegrano zawodów eliminacyjnych.

Członkowie kadry narodowej i kadry PZW, którzy nie zakwalifikowali się do mistrzostw Polski jako reprezentanci okręgu, są zgłaszani przez macierzyste okręgi wraz ze zgłoszeniem mistrza okręgu - pod warunkiem, że brali udział w eliminacyjnych zawodach mistrzowskich.

Protokóły przekazane z okręgów, organizator mistrzostw Polski zwraca do GKS PZW wraz z protokółem z mistrzostw.

5.14. Okręgi PZW, posiadające powołanych na dany rok członków kadry narodowej, są zobowiązane do bezzwłocznego przesyłania do GKS PZW wyników klasyfikacji indywidualnej mistrzostw okręgu w danej dyscyplinie i kategorii, uwzględniających miejsce zajęte w eliminacjach przez członka kadry narodowej. Powyższe stanowi podstawę weryfikowania startu członka kadry narodowej w mistrzostwach Polski w przypadku braku zgłoszenia z okręgu.

5.15. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter. Podczas zawodów centralnych należy w widocznym miejscu wywiesić flagę państwową i flagę PZW, jak również transparent informujący o charakterze imprezy. W przypadku zawodów międzynarodowych zaleca się wywiesić flagi państwowe uczestników zagranicznych. W czasie otwarcia i zamknięcia mistrzostw Polski i zawodów międzypaństwowych obowiązuje ceremonia wciągnięcia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy oraz odegrania hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi PZW.

5.16. Podczas indywidualnych mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny mistrz Polski w asyście pozostałych medalistów. W przypadku mistrzostw Polski rozgrywanych jednocześnie w klasyfikacji drużynowej, poczet flagowy stanowi aktualny indywidualny mistrz Polski w asyście aktualnej drużyny mistrzowskiej.

5.17. Przy organizacji wszystkich imprez należy dokładnie określić miejsce zawodów, a w przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu do miejsca zbiórki czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie szkice sytuacyjne.

5.18. Sekretariat zawodów - punkt organizacyjny /szczególnie w zawodach spławikowych/ zaleca się, aby był zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.

5.19. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany wywieszać wyniki po każdej turze zawodów w ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską miejscu. Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, główna komisja sędziowska jest zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu zawodów /w dyscyplinie muchowej w 3 godz./ oraz nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją zwycięzców.

5.20. W trakcie zawodów trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku:
 • swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego,
 • sprostowania pomyłki w trakcie ważenia /mierzenia/ złowionych ryb,
 • wniosku o sprostowanie omyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż I5 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

Odwołanie może być zgłoszone najbliższemu członkowi głównej komisji sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. Odwołania powinny być składane na piśmie, są wolne od kaucji. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

Od decyzji głównej komisji sędziowskiej, w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem wadium, przysługuje prawo złożenia protestu na piśmie do komisji odwoławczej. O fakcie wniesienia protestu do komisji odwoławczej winien być powiadomiony sędzia główny.

5.21. Wysokość wadium będzie ustalana corocznie przez GKS PZW. Organizator jest zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania odnośnego pokwitowania oraz bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego protestu.

5.22. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.

5.23. Oficjalne wyniki zawodów organizator jest zobowiązany przekazać wszystkim uczestnikom zawodów /kołom, okręgom, GKS lub organizacjom zagranicznym i trenerowi kadry narodowej/ w ciągu 2 tygodni po zakończeniu zawodów.

5.24. Wyniki zawodów o mistrzostwo Polski i ogólnopolskich z cyklu "Grand Prix" podlegają kontroli przez GKS PZW. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, GKS po wykryciu nieprawidłowości ma prawo dokonać weryfikacji wyników. Koszty naprawy wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów.

Pisemne zastrzeżenia dotyczące wyników ww. zawodów uczestnicy mogą wnosić do GKS w terminie 1 miesiąca od daty wysłania przez organizatora komunikatów z wynikami zawodów.

5.25. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb i korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

6. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

Zasady ustalania wyników zawodów wędkarskich, zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą wszystkich dyscyplin wędkarskich z wyjątkiem dyscypliny rzutowej.

6.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika we wszystkich dyscyplinach wędkarskich są punkty zawodnika uzyskane za wagę /w dyscyplinie muchowej za długość / złowionych ryb wraz z ewentualnymi premiami punktowymi lub punktami karnymi. Szczegóły dotyczące przyznawania punktów zawodnikowi są omówione w regulaminach poszczególnych dyscyplin wędkarskich.

6.2. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych ex aequo przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy także numerowania miejsca drużyny.

6.3. Zawodnik zdyskwalifikowany klasyfikowany jest analogicznie jak przy braku zawodnika.

6.4 Klasyfikacja w sektorze

6.4.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustała się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów, z wyjątkiem dyscypliny spławikowej, o kolejności zawodnika decyduje większa ilość złowionych ryb (w dyscyplinie muchowej - dłuższa ryba ), a jeżeli i ona jest równa przyznaje się miejsca ex aequo.

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby klasyfikowani są ex aequo na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii) plus 1.

6.4.2 Wyniki do klasyfikacji drużynowej, po wyeliminowaniu wyników zawodników startujących poza drużynami, ustała się na podstawie miejsc zajętych w sektorze przez zawodników drużyn. Za brak zawodnika drużyny w sektorze, niezłowienie przez zawodnika żadnej ryby, drużynie zalicza się miejsce równe liczbie startujących drużyn plus 1.

6.5. Zawody jednoturowe

6.5.1 Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zawodnika. Większa ilość punktów decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej ilości punktów, z wyjątkiem dyscypliny spławikowej, o kolejności decyduje większa ilość złowionych ryb (w wędkarstwie muchowym - dłuższa ryba złowiona w zawodach), a jeżeli i ona jest równa przyznaje się miejsce ex aequo.

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby klasyfikowani są ex aequo na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego, startującego w danej kategorii zawodnika). Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są klasyfikowani.

6.5.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach, ustala się dodając numery miejsc zawodników drużyny, które zajęli w sektorach. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu drużyny. Przy równej sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny, a w następnej kolejności, z wyjątkiem dyscypliny spławikowej i muchowej - większa suma złowionych ryb. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.

6.6. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.

6.6.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając numery miejsc zajętych przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika.

Przy jednakowej sumie miejsc o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach a następnie, z wyjątkiem dyscypliny spławikowej, większa suma złowionych ryb (w dyscyplinie muchowej - dłuższa ryba złowiona w zawodach). Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.

Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany.

6.6.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając numery miejsc zawodników drużyny, które zajęli w poszczególnych sektorach w kolejnych turach. Dalsze postępowanie analogiczne, jak klasyfikacja drużynowa w zawodach jednoturowych.

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
ZASADY ORGANIZACJI SPORTU
Tomasz Sulej 07.3.02 11:30
Regulamin powinien byc jeden a jednak tak nie jest.W zeszłym roku na Spinningowych Mistrzostwach Okregu Szczecińskiego po godz łowienia miałem 4 ladne klenie i szczupaka to jest komplet mieszany.A jednak nie został on uznany.Jezdze troche po zawodach Ogolnopolskich i wiem ze tak jest.To jest łącznie 5 ryb.Komplet mieszany moze byc np.2 klenie i 3 jazie,3 klenie i 2 szczupaki lub 4 jazie i brzana.Nie moze przekroczyc 5 szt.
zasady org. sportu wędk. cz.1
Krzysiek Kowal 31.1.02 08:04
W punkcie 1.1 ominięto zawody spławikowe.
Zas. Org. Sportu Wędk. cz.1
kazimierz pieczykolan 30.1.02 22:25
Jak to jest z tymi zasadami ustalania wyników zawodów.
W pkt.6 Zasad organizacji sportu wędkarskiego cz.1 "....z wyjątkiem dyscypliny rzutowej" natomiast pkt.6.4.1 i następne "...z wyjątkiem dyscypliny spławikowej"Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Tygodnik Wędkarski - pierwszy, bezpłatny, internetowy Tygodnik Wędkarski wydawany przez wydawcę: Krokus Sp. z o.o, adresowany do wszystkich zainteresowanych tym hobby. Pierwsze wydanie ukazało się już w roku 1999.