Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 2
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator

Hit  Żywiec - zmiany w treści Rozporządzenia

Autor: Rybie Oko
Temat: Regulaminy
Data:06.2.03 22:37
Ocena:6.52  (25)
Czytano:5198

Nastąpiła zmiana w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu organizmów żyjących w wodzie przywracająca możliwość połowu na żywca.

Zmiana rozporządzenia wprowadza także inne "CIEKAWE" uregulowania.

Zgodnie z obietnicą przytaczamy treść zmian w całości. Przypominamy jednocześnie, że

Uwaga! Rozporządzenie ma moc nadrzędną w stosunku do regulaminu PZW!

Pełną treść Rozporządzenia w pierowtnej wersji można znaleć w załączniku do tego artykułu.

Oto treść zmian z dnia 17 stycznia 2003 Dz.U. Nr 17 2003r (ciekawsze fragmenty wyróżniliśmy):


Na podstawie art. 2 ust, 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z. 1999 r Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz, 1229) zarządza się co następuje:

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz. 1559) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust2
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm z przymocowaną, do niego linką zakończoną:
a) jednym haczykiem z przynętą, albo
b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm”,
uchyla się punkt 3, (od redacji: właśnie ten o zakazie używania żywej ryby jako przynęty)
b) dodaje się ust, 3 w brzmieniu:
„3. Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) jednym haczykiem i przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,
2) 2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposoby aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm”;

2} w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) miętusa (Lota lota L.)
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm,
b) w pozostałych wodach 25 cm,";
3) § 8 otrzymuje brzmienie;
- § 8. Raków pręgowatych (Orconectes limosus Raf. ), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.) i czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód,";
4) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływający wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego.*,
b) w ust, 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) na dopływie odcinka rzeki, o którym mowa w pkt 3r od ujścia tego dopływu do rzeki, do najbliższego piętrzenia, które uniemożliwia swobodny przepływ ryb, wraz z odcinkiem tego dopływu o długości 50 m powyżej
5) w § 18 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1* Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu/,

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podpisano
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J.Kalinowski

(oryginał Rozporządzenia w załaczniku)


Skorzystaj z przyznanego Ci prawa i oceń ten artykuł
« « « « || » » » »  
5  10 

Załączone pliki

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
Inne aspekty zmiany rozporządzenia
Robert Osowski 11.2.03 00:11
Czy ktoś odda wędkarzom kwoty kar zapłaconych, a nałożonych przez bezmyślnych aparatczyków państwowych, którzy w tym roku nie będą mogli cieszyć się wlepianiem mandatów?
Pozdrowienia dla tych, którzy nie dali się zastraszyć i nie stracili głowy po wejściu w życie, byłego już, "ukazu" eko-ministra!
Dobrze, że żywiec wrócił, kto nie chce nie musi przeciez łowić tą metodą.
Rozporządzenie ma moc nadrzędną
Paweł Jopkiewicz 07.2.03 09:39
Czyli... regulamin można zaostrzyć???
     Odp: Rozporządzenie ma moc nadrzędną
marek_k84 07.2.03 09:44
    
można!
i na dziś mamy tak:


"2. ......
b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :

- zwierząt i roślin chronionych,

- ikry rybiej,

- żywej ryby"


Czyli wejście rozporządzenianic na dziś nie zmienia na wodach PZW...
żywiec wraca
kac1 07.2.03 05:59
Podajcie źródło (Dz.U. lub MP), z którego zaczerpnieto ten tekst!
     Odp: żywiec wraca
Anonim 07.2.03 11:55
    
Dz.U. z 2003r. nr 17 poz.160.Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Systemy CMS